Zrób to sam! Montaż tarasu z marką Gamrat

Montaż tarasu z desek kompozytowych Gamrat można przeprowadzić samodzielnie. Przedstawione instrukcje pozwolą nabyć niezbędne umiejętności, dzięki którym staniemy się fachowcami we własnym domu. W tekście podpowiemy, jak łączyć elementy tarasu i jak przygotować podłoże, by nie mieć problemu z jego zapadaniem czy gromadzącą się wodą. Dzięki dobrze wykonanej pracy będziemy mogli cieszyć się naszym nowym tarasem Gamrat, zrealizowanym we wzorowy sposób!

2019-06-05 09:27:45

Najczęściej stosowane rodzaje podłoża to: betonowe i żelbetonowe, podłoże na gruncie oraz podłoże na balkonie lub na konstrukcji dachu odwróconego z hydroizolacją – w tym artykule zajmiemy się dwiema z trzech kategorii. W przypadku podłoża betonowego i żelbetonowego taras montujemy na legarach kompozytowych (podłużnych elementach, będących podporą dla konstrukcji) przytwierdzonych do podłoża. Legary układamy na płycie betonowej, mocując je do niej za pomocą kołków rozporowych lub kleju elastomerowego. Niezależnie od rodzaju podłoża czy użytych legarów ich rozstaw musi wynosić maksymalnie 45 cm na początku oraz na końcu desek. Żeby zapewnić dodatkową stabilizację tarasu i jego odpowiednią pracę, pierwszy rząd legarów powinien być zagęszczony – odległości powinny wynosić 20 cm. Maksymalna odległość pomiędzy punktami podparcia legarów kompozytowych to 35 cm. Podłoże musi być płaskie i stabilne, z zachowanym co najmniej 1% spadkiem od ścian budynku na zewnątrz – takie pochylenie tarasu wpływa na optymalny odpływ wody z jego powierzchni. W przypadku podłoża na gruncie taras wykonujemy na fundamentach betonowych z konstrukcją drewnianą lub metalową, mającą większą nośność niż legar kompozytowy. Wywiercamy w gruncie otwory na głębokość poniżej jego przymarzania. W zależności od regionu będzie to głębokość ok. 1,0–1,2 m. Otwory zbroimy drutem i zalewamy betonem. Powyżej gruntu w wykonanych otworach umieszczamy tekturowe osłony dla betonu (uwzględniając grubości legara i deski), mające wysokość planowanego tarasu. Całość należy wykonać w zalecanym spadku tarasu (min. 1%) i zalać betonem. Odległości pomiędzy poszczególnymi filarami/punktami podparcia legarów są zależne od materiału, z którego konstrukcja będzie wykonana. Zazwyczaj to ok. 1 m.

Układ legarów i dylatacja

Legary układamy równolegle do siebie. Możemy je ustawiać w pozycji poziomej, co powoduje podniesienie tarasu o dodatkowe 3 cm lub w pozycji pionowej, co da dodatkowe 5 cm. Pracę wykonujemy tak, by legary leżały na płasko, szerokimi ryflowaniami (wgłębieniami) do góry. Należy pamiętać, by pozostawić między ścianą a legarem 0,5 cm. Dla zapewnienia dobrego odpływu wody z powierzchni pod tarasem stosujemy przerwę 1 cm przy czołowym łączeniu legarów. Przerwy dylatacyjne są niezbędne dla właściwego zachowania się elementów podczas użytkowania oraz swobodnego odpływu wody pod deskami.

Mocowanie legarów do podłoża

Legary należy trwale przymocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub kleju elastomerowego. W tym celu wiertłem o średnicy większej niż łebek kołka przewiercamy górną część legara. Następnie przez zrobiony wiertłem widiowym otwór o średnicy dostosowanej do wielkości kołka rozporowego wykonujemy otwór w dolnej części legara. Poprzez wykonane otwory przykręcamy legar do podłoża kołkiem rozporowym. Istnieje możliwość wykorzystania kołków do szybkiego montażu, co znacznie skraca czas przymocowania legarów. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mechanicznego mocowania legarów Gamrat wynosi 50 cm, przy czym zalecane jest 45 cm. Mocowanie legarów w układzie pionowym dopuszczane jest wyłącznie na płaskich powierzchniach (do których legar przylega całą powierzchnią). Mocujemy je za pomocą kleju elastomerowego. W przypadku konieczności czołowego łączenia desek lub wykonania skosów tarasu należy pamiętać o zamontowaniu dodatkowego legara, tak aby końcówki każdej deski wspierały się na oddzielnym legarze i były przymocowane oddzielnymi klipsami.

Układanie desek tarasowych

Profil kompozytowy Gamrat – deska tarasowa o szerokości 16 cm – jest produktem dwustronnym. Z jednej strony ma ryfel szeroki, z drugiej wąski. Montaż może odbywać się dowolną stroną według naszych preferencji. Na jednej, bocznej stronie deski tarasowej, znajduje się znacznik w formie wypustki. Podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby znacznik zawsze znajdował się po jednej stronie montowanego tarasu. Gwarantuje to, że deski zostaną ułożone z zachowaniem tego samego kierunku szczotkowania. Takie ułożenie minimalizuje możliwość wystąpienia różnic odcieniowych naszego tarasu.

Mocowanie desek

Łączenie desek z legarami odbywa się za pomocą dodanego zestawu montażowego. Znajdują się w nim wkręty do kompozytu, klipsy startowe umożliwiające przymocowanie pierwszej deski oraz klipsy montażowe

do łączenia kolejnych desek. Wkręty dołączone do zestawów są wkrętami do legara WPC. W przypadku zastosowania przez nas legarów drewnianych lub metalowych, trzeba we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiednie wkręty. Montaż ostatniej deski wykonujemy przykręcając wkręt pod kątem przez dolną krawędź deski do legara. W razie potrzeby możemy dociąć deski – w tym celu należy wykorzystać ogólnodostępne, profesjonalne narzędzia do cięcia. Montaż deski rozpoczynamy od przymocowania do legarów klipsów startowych. Pomiędzy deską a ścianą pozostawiamy przerwę dylatacyjną wynoszącą min. 1 cm. Po przymocowaniu klipsów startowych deskę wkładamy tak, by dokładnie została uchwycona za jej dolne pióro przez klips startowy. Dociskamy deskę i przykręcamy jej drugą krawędź za pomocą klipsa montażowego. Klipsy są tak skonstruowane, że pomiędzy kolejnymi deskami pozostaje przerwa dylatacyjna wynosząca 0,5 cm. Końce desek muszą spoczywać na oddzielnych legarach i zostać przymocowane za pomocą oddzielnych klipsów. Dla uzyskania lepszego wyglądu zaleca się przed montażem obciąć po ok. 10 mm z obu końców deski, gdyż są one lekko zaokrąglone po szczotkowaniu. Pamiętajmy, że maksymalne wysunięcie czoła deski poza legar nie może przekraczać 5 cm. i że dylatacja pomiędzy boczną krawędzią deski a ścianą jest zależna od szerokości tarasu i wynosi minimum 2 mm na 100 cm sumy szerokości desek. W przypadku czołowego łączenia desek należy zwrócić uwagę, aby pozostawić między nimi przerwę dylatacyjną wynoszącą 1 cm.

Wykończenie listwą kompozytową

Na rogach tarasu listwy docinamy pod kątem 45°. Mocujemy je za pomocą wkrętów samowiercących lub kleju elastomerowego. Stosujemy otwory eliptyczne pod wkręt, aby zapewnić listwie ewentualną, minimalną pracę. Na powierzchni czołowej deski listwę montujemy do płaszczyzny bocznej legara. Pozostawiamy dylatację 0,2 cm pomiędzy listwą wykończeniową a czołową powierzchnią deski. Dodatkowo obniżamy listwę o 0,1 cm od górnej powierzchni deski. Deska pod wpływem temperatury i wilgotności wydłuża się, przez co bez zachowanej dylatacji może zerwać listwę. Na powierzchni bocznej deski listwę montujemy do bocznej płaszczyzny deski. Pozostawiamy dylatację 0,5 cm pomiędzy listwą wykończeniową a czołową powierzchnią legara.

 

* Niniejsze wytyczne mają charakter informacyjny i poglądowy i mają na celu przybliżyć sposoby montażu desek tarasowych produkcji Gamrat WPC. W indywidualnych przypadkach zachęcamy do skorzystania z „wytycznych montażu i konserwacji” zamieszczonych na stronie www.gamrat.pl w zakładce „profile kompozytowe” lub bezpośredni kontakt z informacją techniczną pod numerem: 726 002 104.

ZNAJDŹ NAS: